Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

De vier dimensies van de palliatieve benadering

Agora gelooft dat goede palliatieve ondersteuning alleen mogelijk is, als de behoefte van mensen het uitgangspunt is. Juist in de laatste levensfase, is méér dan alleen lichamelijke zorg nodig. Behoeften zijn sterk individueel en overstijgen vaak de bestaande kaders van systemen en wetgeving.