Over Palliatieve benadering

Weet jij hoeveel mensen in de palliatieve fase in jouw gemeente thuis wonen? Misschien meer dan je denkt als je beseft dat niet alleen mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun mantelzorgers, maar ook kwetsbare ouderen tot deze groep behoren. Ondersteuning van het sociaal domein krijgt een steeds grotere rol in het leven van mensen in de laatste levensfase. Een goede samenwerking met zorgverleners, vrijwilligers en specialisten op het gebied van zingeving draagt bij aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Hoe je dat doet? Agora helpt je graag op weg.