Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Tijdlijn Channel Palliatieve benadering

Een nieuw jaar, een nieuwe fase. Na drie jaar pionieren en opbouwen werd medio december op de projectleidersdag met trots geconstateerd dat het gelukt is om samen een landelijk dekkend netwerk voor Geestelijke Verzorging Thuis te realiseren. Een prestatie van formaat! In de komende jaren wordt dit verder uitgebouwd, geborgd, doorontwikkeld en bekend gemaakt.

Lees verder > https://bit.ly/3GE3OQy

Medio 2022 stopt Clémence Ross als bestuurder bij Agora na een periode van 8 jaar. Ze heeft aangegeven de bakens te willen verzetten en meer tijd en ruimte te willen nemen voor haar kinderen en kleinkinderen.

We zijn op zoek naar een nieuwe Directeur-bestuurder. De werving en selectie verloopt via PublicSpirit. Je kunt reageren tot en met 7 februari 2022.
Je sollicitatie kun je uitsluitend indienen via onderstaande link.

Bekijk de vacature Directeur-bestuurder > https://www.publicspirit.nl/2022/01/directeur-bestuurder-4-3094/

Vragen? Neem contact op met Brenda Kamps.

Agora en Stichting PaTz organiseren het gratis online webinar “De sociale dimensie van palliatieve zorg: wat jij voor de patiënt en naasten kan betekenen.”

Dit webinar is te volgen op dinsdag 1 februari van 17.00 – 18.00 uur én op woensdag 16 februari van 20.00 – 21.00 uur

Aanmelden > https://bit.ly/3r14xEY

“'Waar hebben jullie het over?' Vraag ik als ik thuiskom en mijn man en zijn driejarige kleindochter in gesprek zie. ‘Over de dood’ zeggen ze beide monter. Niet dat er een directe aanleiding voor is, maar de peuter heeft nu eenmaal heel veel vragen.”

Zo start Jet Bussemaker de inspiratienota die de Raad voor de Samenleving onlangs uitbracht. Een rapport om de dood meer toe te laten. Te beseffen dat we allemaal sterfelijk zijn. Dat het normaal en goed is om daarover met elkaar te spreken.

Agora maakt zich sterk voor een palliatieve benadering, om goed te léven tot het einde. Daar hoort een goed gesprek over het levenseinde bij. Daar hoort bij dat je de intense ervaringen van verdriet, machteloosheid, rouw er kunt laten zijn. Sterker nog: het delen van die gevoelens, hoe moeilijk ook, het bespreken geeft lucht, inspiratie, veerkracht, toekomst. Rituelen kunnen daarbij helpen, waar woorden niet volstaan.

We bevelen de inspiratienota van harte aan en meer nog: we bevelen het gesprek aan over het leven, waar sterfelijkheid onlosmakelijk onderdeel van is.

Lees 'Stervelingen - Beter samenleven met de dood' > https://bit.ly/3s0ctIJ

Bekijk de video: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/04fd0886-552f-46b8-96ed-798391883b58/2021-12-04-jet-bussemaker-over-hoe-we-ons-beter-kunnen-uitdrukken-over-sterven-en-rouwen

Meld je aan: Masterclass Betekenisverlening voor ouders van ernstig zieke kinderen

Morgen, 11 november om 14:30, organiseert Agora in samenwerking met ZonMw deze Masterclass. Marijke Kars, senior onderzoeker, leidt deze masterclass in over zingevingsvragen die leven bij ouders van een ernstig ziek kind. Wat betekent zingeving in de kinderpalliatieve zorg? Twee ouders vertellen ons hun ervaring. Daarna vertelt Marije Brouwer over de CONNECT studie. In dit actieonderzoek zoeken ouders, zorgverleners en onderzoekers in nauwe samenwerking uit welke zingevingsvragen en bronnen van zingeving er vanuit het perspectief van ouders in de thuissituatie zijn. Daarnaast wordt er een toolkit ‘Ouders en Zingeving’ en training ontwikkeld die zorgverleners helpt. U wordt uitgenodigd om mee te praten. Wees welkom!

Aanmelden: https://palliatievebenadering.1sociaaldomein.nl/videosessies#video-training-1285