Tijdlijn Palliatieve benadering

Ben of ken jij een POH-GGZ die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van zingeving?
Kijk dan eens naar deze mooie cursus, ontwikkeld in een innovatieve samenwerking tussen POH's, Geestelijk Verzorgers en ervaringsdeskundigen!

https://www.uvh.nl/kenniscentrum/agenda/tweedaagse-cursus-zingeving-in-het-werk-van-de-praktijkondersteuner-huisarts-ggz

Sandrina Sangers heeft dit bericht geliked

Enquête 'Begeleiding van kinderen met een ongeneeslijk zieke ouder in een palliatief traject '

Ieder jaar doen 3de-jaars geneeskunde studenten en ErasmusMC in opdracht van Agora een kort onderzoek in de vorm van een zogenaamd communityproject.

Een van de onderzoeken betreft de ondersteuning van (jonge) kinderen die opgroeien in een gezin met een ongeneeslijk zieke ouder. Wij zijn op zoek naar goede voorbeelden van professionals, bijvoorbeeld binnen thuiszorg, welzijnsorganisaties, steunpunten mantelzorg, centra voor levensvragen e.a. die hier mee te maken krijgen.

Ben jij zo iemand? Dan vragen we je de enquête van de studenten voor 11 maart in te vullen. Het kost ca 5 minuten.

Alvast veel dank, namens de studenten en Agora.

Enquête > https://bit.ly/3K5sByh

Was jij in november aanwezig bij één van de Masterclasses van Agora en ZonMw over Zingeving? Lees dan snel verder!

Voor de Masterclasses, gehouden door Agora en ZonMw, is accreditatie aangevraagd en ontvangen. Vanuit Pe-online is positief bericht ontvangen voor de volgende groepen:

- Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging: 0.5pt per masterclass
- Registerplein t.b.v. Clientondersteuners, maatschappelijk werkers, sociaal werkers: 2pt per masterclass.

Deelnemers aan de masterclasses Zingeving in het sociaal domein (4 november 2021), betekenisverlening aan ouders van ernstig zieke kinderen (11 november 2021) en Zingeving in de praktijk van de Praktijkondersteuner huisartsen GGZ (18 november 2021) kunnen hun punten registreren.

Reimeke Spanjaard heeft op dit bericht gereageerd

📣Een proactieve inzet van psychosociale ondersteuning kan grotere problemen voorkomen

Wat behelst de dimensie Psychosociaal precies? Wat voor vragen spelen er vooral in de palliatieve fase? En belangrijker: bij wie vinden mensen die ongeneeslijk ziek zijn of hun naasten ondersteuning?

🔗Lees meer > https://bit.ly/3B78cpe

Een nieuw jaar, een nieuwe fase. Na drie jaar pionieren en opbouwen werd medio december op de projectleidersdag met trots geconstateerd dat het gelukt is om samen een landelijk dekkend netwerk voor Geestelijke Verzorging Thuis te realiseren. Een prestatie van formaat! In de komende jaren wordt dit verder uitgebouwd, geborgd, doorontwikkeld en bekend gemaakt.

Lees verder > https://bit.ly/3GE3OQy