Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Tijdlijn Channel Palliatieve benadering

Videosessies voor lokale partijen over thema's binnen de palliatieve benadering.

Agora heeft afgelopen maanden 2 videosessies over dit thema aangeboden. Professionals uit zowel de (palliatieve) zorg en het sociaal domein deden er aan mee. Omdat lokale en regionale samenwerking een belangrijk onderwerp is biedt Agora aan om ook met lokale en regionale partijen een sessie te doen. Agora wil dat graag faciliteren. Heb je belangstelling, laat het ons weten.

Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Ook zorg- en welzijnsprofessionals kunnen naar dit nieuwe nummer doorverwijzen.

Lees meer: https://www.agora.nl/nieuws/landelijk-telefoonnummer-begeleiding-zingeving-en-levensvragen/

Tijdens de videosessie lieten we de film van Carla zien. Bij de film heeft Agora een handleiding geschreven voor gebruik in verschillende groepen: zorgverleners, beroepskrachten en vrijwilligers in het sociaal domein.
Een link naar de film en bijbehorende handleiding vind je hier https://www.agora.nl/nieuws/film-over-de-ongeneeslijk-zieke-carla-voor-professionals-en-vrijwilligers/

Robin Zuidam heeft dit bericht geliked

Het belang van psychosociale ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis treft mensen met een zwakke gezondheid extra hard. Door hun gezondheidsproblemen zijn juist zij een uiterst kwetsbare groep. Hun groeiende zorgen kunnen omslaan in paniek achter de voordeur. Om deze mensen goed te ondersteunen moeten zorg- en welzijnsprofessionals zich goed realiseren hoe groot de psychosociale impact kan zijn van zowel de angst voor het virus, als van de beperkende maatregelen.

Agora schreef samen met Sociaal Werk Nederland een artikel hierover: https://www.agora.nl/kennisbank/het-belang-van-psychosociale-ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis/

Agora ontwikkelde een infographic over zingeving voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein. In de palliatieve fase beseffen mensen dat ze in de laatste fase van hun leven zitten en kunnen zij veel zingevingsvragen hebben. Het is goed om te weten dat er in de lokale gemeenschap kundige vrijwilligers en professionals zijn op wie zij een beroep kunnen doen. De infographic laat de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de POH-GGz en de (wijk)verpleging.