Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Palliatieve benadering Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Aan de slag met Positieve Gezondheid bij mensen in de palliatieve fase en hun naasten

*Zoom Link*
https://us02web.zoom.us/j/87816463518?pwd=YXdUSVFZYU51SFhiSFB0QWE1L1I3Zz09

Een samenwerking van Agora, Institute for Positive Health (iPH) & 1sociaaldomein

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed dat goed aansluit bij de palliatieve benadering van Agora. Beide kijken naar de hele mens. Als je weet dat je niet meer beter wordt, heb je niet alleen medische zorg nodig, maar gaat het ook over hoe je de laatste fase van je leven zo goed mogelijk in kan richten. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, het gaat over léven tot het einde. Die visie delen Agora en iPH met elkaar.

De palliatieve benadering van Agora gaat uit van vier dimensies. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is vertaald in een spinnenwebdiagram met zes dimensies. Deze sluiten mooi op elkaar aan. Daarnaast is het spinnenwebdiagram van Positieve Gezondheid vertaald in een tool om het gesprek met elkaar aan te gaan, ook wel de gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ genaamd. Hiermee kan een persoon, samen met een professional of vrijwilliger, nagaan wat voor hem/haar belangrijk is in de laatste fase van hun leven en wat hij/zij nog nodig heeft of graag zou willen. Zo komt een gesprek op gang over de laatste fase, dat veel verder reikt dan alleen de klachten en de pijn. Ook het gesprek met naasten kan op deze manier gevoerd worden.

In deze videosessie vertellen we je meer over de palliatieve benadering en de toepassing van Positieve Gezondheid hierin. We laten aan de hand van twee inspirerende voorbeelden de meerwaarde van het gebruik van de gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid in de praktijk zien. Daarna ga je zelf aan de slag. Je gaat met andere professionals en vrijwilligers in breakout rooms in gesprek over hoe je het gedachtegoed en de tool in kan zetten.

Gastsprekers
Deze twee gastsprekers zullen twee inspirerende voorbeelden uit hun eigen praktijk toelichten:
Marcia de Groot – coördinator Vrijwilligers bij Adamas. Het Adamas is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zij krijgen er psychosociale ondersteuning en begeleiding. Hier kan je alvast meer lezen.
Brenda Ott – huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, praktijkhouder van huisartsenpraktijk Ott en Bedaux in Zeist. Hier kan je alvast meer lezen.

Voor wie?
Deze sessie is voor professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en sociaal domein die werken met mensen in de laatste levensfase en/of naasten, zoals:

 • Sociaal werkers
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners
 • Verpleegkundigen
 • Geestelijk verzorgers
 • Vrijwilligers(coördinatoren)

Programma
15.00 – Welkom
15.10 – Agora en de palliatieve benadering door Carolien Neefjes – beleidsadviseur bij Agora
15.20 – Institute for Positive Health en het model Positieve Gezondheid door Malou Timmers – adviseur bij iPH
15.30 – Twee inspirerende voorbeelden van toepassing Positieve Gezondheid in de palliatieve fase
15.50 – In breakout rooms in gesprek met elkaar
16.10 – Terugkoppeling uit de groepen
16.30 – Afronding

Aanmelden
Klik op de gele knop "Ik ben erbij". Aanmelden is mogelijk via beide channels. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Beleidsadviseur
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Waar kun je in ‘Tussenland’ terecht met zingevingsvragen? In gesprek over geestelijke verzorging thuis in de palliatieve fase

***Link naar de Zoom Meeting***

https://us02web.zoom.us/j/81623535729?pwd=dFN5ZE9Ld1RFMndaZ0FBMlVkSUJrZz09

Wie niet meer kan genezen, komt in een overgangsgebied tussen leven en dood. ‘Tussenland’ noemt Jannie Oskam dit. In 2019 werd er bij haar uitgezaaide borstkanker geconstateerd. In haar boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’ beschrijft zij dit als een onbekend gebied waarin je de weg niet kent en waar je de taal niet spreekt. Het verblijf in Tussenland kan jaren duren, waardoor je dilemma’s tegenkomt en talloze vragen kunt hebben. Daarom heb je behoefte aan wegwijzers bij deze zoektocht.
 


Jannie Oskam
, ervaringsdeskundige, mee-en tegendenker vanuit patiëntperspectief, spreker, schrijver van ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’
Guido Schürmann, gespreksleider, beleidsadviseur Agora met aandachtsgebied zingeving en geestelijke verzorging

Tijdens deze sessie is Jannie Oskam live aanwezig. In een vooraf opgenomen film vertelt zij over de ondersteuning bij zingevingsvragen en haar persoonlijke ervaring met professionele geestelijke verzorging in de thuissituatie. Je krijgt beter inzicht in zingevingsvragen en behoeften van mensen en thema’s als het omgaan met eenzaamheid en sterfelijkheid in deze fase. Ook ontdek je hoe geestelijke verzorging hierbij ondersteunt aan de hand van dit ervaringsverhaal.

Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en naar aanleiding van het verhaal van Jannie met elkaar in gesprek te gaan over zingeving in de laatste levensfase. Welke zingevingsvragen en thema’s spelen er in de palliatieve fase en waar kunnen mensen terecht? Welke professionals en vrijwilligers kunnen in deze fase het verschil maken?

VOOR WIE?
Deze sessie is voor professionals en vrijwilligers in zorg en sociaal domein die meer willen weten over zingeving en geestelijke verzorging voor mensen die thuis wonen, zoals:

 • Sociaal en maatschappelijk werkers
 • Consulenten (o.a. wmo/ouderen/mantelzorg)
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners
 • Verpleegkundigen
 • Geestelijk verzorgers
 • Vrijwilligers(coördinatoren) geestelijke verzorging

PROGRAMMA
15.00 - Welkom en introductie Jannie Oskam
15.05 - Agora, de palliatieve benadering & Geestelijke Verzorging Thuis
15.15 - Bekijken van het filmpje ‘Zingeving aan huis’ waarin Jannie vertelt over haar ervaringen met geestelijke verzorging
15.20 - Twee keer in gesprek met elkaar in breakout rooms
15.55 - Plenair in gesprek
16.30 - Afsluiting

AANMELDEN
Klik rechts op de gele knop "Ik ben erbij!". Je ontvangt de Zoom link een dag van te voren in je mailbox.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Beleidsadviseur
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie: Alledaagse zingevingsvragen in de palliatieve fase

<< Aangmeld, maar de link niet ontvangen? De link naar de sessie is: https://us02web.zoom.us/j/85954035308?pwd=S2lHbzhXMnFkTlRnMlNPRlF5SzJ0QT09 >>

Wanneer een palliatieve fase lang duurt, borrelen er ook alledaagse vragen op  over zingeving. Zo’n vraag kan zijn: wat betekent mijn leven nu? Maar zingeving is vaak ook heel alledaags: hoe zorg ik ervoor dat het avondeten mij lekker blijft smaken? Hoe voorkom ik dat mijn woning een ziekenhuiskamer wordt? Hoe plan ik mijn bezigheden, en wat is het doel van de dag van morgen? Over die alledaagse zingevingsvragen organiseert Agora een verrassende online sessie met gastsprekers Peter Henk Steenhuis en Lottie van Starkenburg.

Agora maakt zich sterk voor de palliatieve benadering waarin de vier dimensies zorg, fysiek, sociaal en zingeving met elkaar verbonden zijn in de hele palliatieve fase. De palliatieve fase begint op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij een ongeneeslijke aandoening heeft en kan enkele dagen, weken maar ook jaren duren. Agora wil dat mensen al die tijd kunnen léven tot het einde. En dat er ook voldoende aandacht is voor hun zingevingsvragen. Namens Agora begeleidt Guido Schürmann, beleidsadviseur zingeving, de videosessie.

GASTSPREKERS
Peter Henk Steenhuis is filosofieredacteur van dagblad Trouw en auteur. In 2020 publiceerde hij 'Hongerklop; dochter en vader over een eetstoornis'. Over zingeving publiceerde hij 'WerkverZetten' en 'Ambachtelijk zingeven'. Hij is een van de oprichters van het Kenniscentrum 'ZinverZetten'

Lottie van Starkenburg laat mensen zien hoe ze zelf een eigen, zinnig en eigenzinnig leven kunnen leiden met ziekte en zorg en alles wat daarbij komt kijken. Ze schreef ‘Energiek leven – anders kijken naar vermoeidheid bij chronische aandoeningen’, ontwikkelde voor de langdurige zorg de gesprekshulp ‘Zo voel ik me thuis’ en werkt met het zingevingsconcept van Kenniscentrum ZinverZetten.PERSPECTIEF OP ZIN
Peter Henk Steenhuis en Lottie van Starkenburg belichten het perspectief op zin, vanuit het werk van René Gude en vanuit hun praktijk. Ze gaan ook in gesprek met deelnemers over zin in werk en leven. Ze nodigen uit tot reflectie en de vertaalslag naar alledaagse zingeving voor mensen in de palliatieve fase.

PROGRAMMA
15.00 uur             Opening door Guido Schürmann van Agora
15.10 uur             Inleiding tot de 4 Z-ten door Henk Steenhuis
15.25 uur             In gesprek met elkaar
15.45 uur             De 4 Z-ten in de palliatieve fase door Lottie van Starkenburg
16.00 uur             In gesprek met elkaar
16.30 uur             Afsluiting door Guido Schürmann

VOOR WIE?
Voor alle vrijwilligers en professionals in zorg en sociaal domein die werken met mensen in de palliatieve fase en/of hun naasten en meer willen weten over zingeving.

AANMELDEN
Klik rechts op de gele knop "Ik ben erbij!". Je ontvangt de Zoom link een dag van te voren in je mailbox

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Beleidsadviseur

Tip!

Alvast meer weten? Bekijk hier wat Gaby Jacobs, hoogleraar geestelijke verzorging aan de Universiteit van Humanistiek, vertelt over het verschil tussen alledaagse en existentiële zingeving.

Tip!

Is dit de eerste keer dat je meedoet via Zoom? Bekijk deze korte handleiding over hoe het werkt.