Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

1 april 2019
Beleidsadviseur

“Ik ben op zoek naar goede voorbeelden waarbij zorg (huisarts, ziekenhuis, wijkverpleging) samenwerkt met sociaal domein (gemeenten, welzijn, etc) rondom de ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbare ouderen.”

#Langdurige zorg/ Langer thuis #Ouderen #Wijkgericht werken
Karel Suijkerbuijk
Ouderenadviseur

In de regio west Brabant maken we gebruik van het project vroegsignalering kwetsbare ouderen. Daarbij wordt de zorg in en rondom de huisartsenpraktijk geregeld. Daarbij gaan de POH, wijkverpleegkundige of de casemanager dementie op huisbezoek bij mogelijk kwetsbare mensen (in de dossier van de huisarts wordt gekeken naar de criteria's 75+, meerdere medicijnen). Deze mensen worden uitgenodigd voor een gesprek ene orden dus aan de hand van de TFI gescreend. Als uit dat gesprek blijkt dat ze kwetsbaar zijn worden ze in het MDO besproken en hier zitten: Huisarts, POH, SOG, wijkverpleegkundige, Apotheker, Fysio, Welzijnswerker, etc. De huisarts bepaald wie hierbij zit maar vaak zijn deze disciplines aanwezig. Tijdens het mbo wordt er een behandelplan opgemaakt en besproken met de client. ALs de client uiteraard akkoord is kunnen zaken ingezet worden.

Het voordeel van deze manier van werken is dat je in overleg alle verschillende visies en oogpunten hebt. Daarnaast leert de huisarts maar ook de andere disciplines ook wat er mogelijk is. Door het te bespreken leren ze wat jij als welzijnswerker kan betekenen en visa versa. Dit zorgt voor duidelijkheid korte lijnen en voor de huisartsen een vast aanspreekpunt wat goed voor hun werkt. We zien hier wel een enorme groei in. Dus zeker een aanrader. Wij zijn nu aan het kijken of we de criteria aan kunnen passen zodat we ook naar ander leeftijden kunnen kijken dan alleen ouderen.

Coördinator welzijn op recept

Hoi Carolien,

Vanuit Woej hebben we een hele goede samenwerking met bijvoorbeeld de huisartsen. Dit komt mede doordat we Welzijn op recept aanbieden.

https://www.woej.nl/themas/hulp-advies/welzijn-op-recept/

Mocht je hier meer over willen weten dan hoor ik dat graag.

Adviseur co-creatie met Triple Aim als uitgangspunt

Beste Carolien,
je zou eens kunnen kijken bij het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek. Daar loopt een innovatief zorgproject dat moet bijdragen aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom mensen in hun laatste levensfase.
Hartelijke groet,
Marlene Gigase
06 22908605

Sociaal werker

Hoi Carolien
In Putten werken we nauw samen met een gezondheidscentrum. Welzijn zit daar nu 2 dagdelen per week. Vragen ten aanzien van kwetsbare ouderen komen bij ons voorbij. Er wordt dan gevraagd of we mee willen denken, op huis bezoek gaan. Zorg en welzijn zit hierdoor dicht bij elkaar.

Gespecialiseerd Wijkverpleegkundige NAH

Hallo Caroline,
Stel je vraag aan het Palliatief Advies Team.E: info@netwerkpalliatievezorg.info Zij ondersteunen zorgverleners in deze situaties en zijn zelf ervarings deskundig..

Adviseur/ projectmanager

Beste Carolien,

Een goed voorbeeld is Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet.
http://praktijkouderengeneeskunde.nl/

Bijzonder is dat zij vanuit een huisartsensetting werkt en tijdelijk de complexe zorg voor ouderen van de huisarts overneemt. Ouderen kunnen daardoor langer thuis blijven wonen

Frans van Tilburg
0628464074

Manager

Hoi Carolien,

In Heemskerk werken wij vanuit onze zorgorganisatie samen met de gemeente en lokale welzijnsorganisatie om het Odensehuis vorm te geven (inloophuis voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen of dementie.

Als je er meer over wilt weten kun je contact met me opnemen!

Groet, Liza

Projectleider/adviseur

Op het vlak van ouderenmishandeling (en dan gaat het dus om kwetsbare ouderen) gebeurt dit al een hele tijd voortvarend vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ze zijn de samenwerking met het sociaal domein daar ook actief aan het oppakken nu.

Nico van Oosten
Senior adviseur en trainer

Beste Carolien,

Vilans heeft een project lopen getiteld Spoed in de ouderenketen. Bijgaand de brochure.

vriendelijke groet

Nico van Oosten, Movisie

Projectcoordinator, Verpleegkundewetenschapper, Meditatieleraar

Hoi Carolien, ik ben project coordinator van het euPrevent-Project Seniorenvriendelijke Gemeente in de EMR; Focus Mental Health (https://www.euprevent.eu/de/senior-friendly-communities/). In dit project werken de euregionale partners samen met 31 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusievriendelijkheid centraal staan. Zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven. Als je vragen hebt, neem dan alsjeblieft contact met mij op. Groeten, Karl-Heinz

Igor van der Vlist
Beleidsadviseur jeugd

Hoi Carolien, ik vind het Transit project wel een mooi voorbeeld voor chronisch zieke kinderen.
Kijk hier:

https://www.radboudumc.nl/projecten/transit

groeten, Igor