Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Tijdlijn Channel Palliatieve benadering

Carolien Neefjes heeft dit bericht geliked
Bewaren

Videosessies voor lokale partijen over thema's binnen de palliatieve benadering.

Agora heeft afgelopen maanden 2 videosessies over dit thema aangeboden. Professionals uit zowel de (palliatieve) zorg en het sociaal domein deden er aan mee. Omdat lokale en regionale samenwerking een belangrijk onderwerp is biedt Agora aan om ook met lokale en regionale partijen een sessie te doen. Agora wil dat graag faciliteren. Heb je belangstelling, laat het ons weten.

Bewaren

Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Ook zorg- en welzijnsprofessionals kunnen naar dit nieuwe nummer doorverwijzen.

Lees meer: https://www.agora.nl/nieuws/landelijk-telefoonnummer-begeleiding-zingeving-en-levensvragen/

Bewaren

Zingevingsvragen, hoe ga jij daarmee om? Vul de enquête in! Als sociaal werker krijg je ze vast regelmatig: zingevingsvragen. Vragen die je niet 1-2-3 kunt beantwoorden, maar wél belangrijk zijn voor iemands gevoel van betekenis. Wij zijn heel benieuwd hoe jij hiermee omgaat. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Ben je sociaal werker en wil jij ons helpen en je ervaringen delen?

Bewaren

Tijdens de videosessie lieten we de film van Carla zien. Bij de film heeft Agora een handleiding geschreven voor gebruik in verschillende groepen: zorgverleners, beroepskrachten en vrijwilligers in het sociaal domein.
Een link naar de film en bijbehorende handleiding vind je hier https://www.agora.nl/nieuws/film-over-de-ongeneeslijk-zieke-carla-voor-professionals-en-vrijwilligers/

Robin Zuidam heeft dit bericht geliked
Bewaren

Het belang van psychosociale ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis treft mensen met een zwakke gezondheid extra hard. Door hun gezondheidsproblemen zijn juist zij een uiterst kwetsbare groep. Hun groeiende zorgen kunnen omslaan in paniek achter de voordeur. Om deze mensen goed te ondersteunen moeten zorg- en welzijnsprofessionals zich goed realiseren hoe groot de psychosociale impact kan zijn van zowel de angst voor het virus, als van de beperkende maatregelen.

Agora schreef samen met Sociaal Werk Nederland een artikel hierover: https://www.agora.nl/kennisbank/het-belang-van-psychosociale-ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis/