Tijdlijn Palliatieve benadering

Robin Zuidam heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Carolien Neefjes

Het belang van psychosociale ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis treft mensen met een zwakke gezondheid extra hard. Door hun gezondheidsproblemen zijn juist zij een uiterst kwetsbare groep. Hun groeiende zorgen kunnen omslaan in paniek achter de voordeur. Om deze mensen goed te ondersteunen moeten zorg- en welzijnsprofessionals zich goed realiseren hoe groot de psychosociale impact kan zijn van zowel de angst voor het virus, als van de beperkende maatregelen.

Agora schreef samen met Sociaal Werk Nederland een artikel hierover: https://www.agora.nl/kennisbank/het-belang-van-psychosociale-ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis/

Profielfoto van Carolien Neefjes

Agora ontwikkelde een infographic over zingeving voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein. In de palliatieve fase beseffen mensen dat ze in de laatste fase van hun leven zitten en kunnen zij veel zingevingsvragen hebben. Het is goed om te weten dat er in de lokale gemeenschap kundige vrijwilligers en professionals zijn op wie zij een beroep kunnen doen. De infographic laat de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de POH-GGz en de (wijk)verpleging.

Profielfoto van Sandrina Sangers

Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus. Hun dagelijks leven was altijd al gecompliceerd en de maatregelen maken het nog een stuk ingewikkelder. Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden. Agora ontwikkelde samen met kennisinstituut Movisie vier persona’s van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Onlangs interviewden we een aantal deelnemers aan de focusgroepen om te horen hoe de huidige tijd hun leven beinvloedt. Lees het artikel in deze link.