Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Tijdlijn Channel Palliatieve benadering

Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Ook zorg- en welzijnsprofessionals kunnen naar dit nieuwe nummer doorverwijzen.

Lees meer: https://www.agora.nl/nieuws/landelijk-telefoonnummer-begeleiding-zingeving-en-levensvragen/

Tijdens de videosessie lieten we de film van Carla zien. Bij de film heeft Agora een handleiding geschreven voor gebruik in verschillende groepen: zorgverleners, beroepskrachten en vrijwilligers in het sociaal domein.
Een link naar de film en bijbehorende handleiding vind je hier https://www.agora.nl/nieuws/film-over-de-ongeneeslijk-zieke-carla-voor-professionals-en-vrijwilligers/

Robin Zuidam heeft dit bericht geliked

Het belang van psychosociale ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn tijdens de coronacrisis.

De coronacrisis treft mensen met een zwakke gezondheid extra hard. Door hun gezondheidsproblemen zijn juist zij een uiterst kwetsbare groep. Hun groeiende zorgen kunnen omslaan in paniek achter de voordeur. Om deze mensen goed te ondersteunen moeten zorg- en welzijnsprofessionals zich goed realiseren hoe groot de psychosociale impact kan zijn van zowel de angst voor het virus, als van de beperkende maatregelen.

Agora schreef samen met Sociaal Werk Nederland een artikel hierover: https://www.agora.nl/kennisbank/het-belang-van-psychosociale-ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis/

Agora ontwikkelde een infographic over zingeving voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein. In de palliatieve fase beseffen mensen dat ze in de laatste fase van hun leven zitten en kunnen zij veel zingevingsvragen hebben. Het is goed om te weten dat er in de lokale gemeenschap kundige vrijwilligers en professionals zijn op wie zij een beroep kunnen doen. De infographic laat de verwijsmogelijkheden zien van de huisarts, de POH-GGz en de (wijk)verpleging.

Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus. Hun dagelijks leven was altijd al gecompliceerd en de maatregelen maken het nog een stuk ingewikkelder. Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden. Agora ontwikkelde samen met kennisinstituut Movisie vier persona’s van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Onlangs interviewden we een aantal deelnemers aan de focusgroepen om te horen hoe de huidige tijd hun leven beinvloedt. Lees het artikel in deze link.