Channel Palliatieve benadering

Landelijk channel

Tijdlijn Channel Palliatieve benadering

Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus. Hun dagelijks leven was altijd al gecompliceerd en de maatregelen maken het nog een stuk ingewikkelder. Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te bieden. Agora ontwikkelde samen met kennisinstituut Movisie vier persona’s van mensen met een ongeneeslijke ziekte. Onlangs interviewden we een aantal deelnemers aan de focusgroepen om te horen hoe de huidige tijd hun leven beinvloedt. Lees het artikel in deze link.